Tin tức

Hướng dẫn lắp đặt báo cháy Horing địa chỉ

 06/06/2018
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy Horing địa chỉ. Download Catalogue tài liệu báo cháy Horing địa chỉ , tài liệu tủ báo cháy Horing địa chỉ, Đầu báo khói Horing địa chỉ, Đầu báo nhiệt Horing địa chỉ

Hướng dẫn lắp đặt báo cháy Horing

 06/06/2018
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy Horing thường. Download Catalogue tài liệu báo cháy Horing thường , tài liệu tủ báo cháy Horing thương, Đầu báo khói Horing thường, Đầu báo nhiệt Horing thường

Hướng dẫn lắp đặt báo cháy Unipos

 06/06/2018
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy Unipos. Download Catalogue tài liệu báo cháy Unipos , tài liệu tủ báo cháy Unipos, Đầu báo khói Unipos, Đầu báo nhiệt Unipos

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt GST thường

 06/06/2018
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy GST thường. Download Catalogue tài liệu báo cháy GST thường , tài liệu tủ báo cháy GST thương, Đầu báo khói GST thường, Đầu báo nhiệt GST thường

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt GST địa chỉ

 06/06/2018
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy GST địa chỉ. Download Catalogue tài liệu báo cháy GST địa chỉ , tài liệu tủ báo cháy GST địa chỉ, Đầu báo khói GST địa chỉ, Đầu báo nhiệt GST địa chỉ

Tài liệu hướng dẫn báo cháy Hochiki địa chỉ

 06/06/2018
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy Hochiki địa chỉ. Download Catalogue tài liệu báo cháy hochiki địa chỉ, FN-2127, FN-4127, Đầu báo khói Hochiki địa chỉ, Đầu báo nhiệt Hochiki địa chỉ

Tài liệu hướng dẫn báo cháy Hochiki thường

 06/06/2018
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy Hochiki thường. Download Catalogue tài liệu báo cháy hochiki , FN-2127, FN-4127, Đầu báo khói Hochiki, Đầu báo nhiệt Hochiki

Tài liệu hướng dẫn báo Chungmei

 06/06/2018
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy Chungmei thường. Download Catalogue tài liệu báo cháy Chungmei , tài liệu tủ báo cháy Chungmei, Đầu báo khói Chungmei, Đầu báo nhiệt Chungmei

Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy Hochiki địa chỉ FireNET

 05/06/2018
Tủ trung tâm FireNet có ba chế độ điều hành (cấp độ truy cập): Hoạt động và lập trình bằng mặt trước của tủ –Truy cập cấp độ 1 : (điều hành bình thường) Thử đèn, kiểm tra báo cháy và sự kiện. –Truy cập cấp độ 2 : Làm im tiếng còi của tủ, làm im tiếng chuông báo động, khởi động lại tiếng chuông báo động, Reset lại tủ trung tâm, thực tập báo cháy, vô hiệu hóa, thử hệ thống, xem thiết bị, cài đặt lại ngày và giờ. –Truy cập cấp độ 3 : Cấp độ cài đặt–lập trình, thêm thiếtbị, xemđăng nhập, Tự động học, đặt thời gian cân chỉnh, lập trình những đầu vào / những đầu ra

Hướng dẫn lập trình tử báo cháy Hochiki HCV-2-4-8

 30/05/2018
Một vài chức năng của tủ trung tâm báo cháy hochiki có thể điều khiển từ xa nếu cần thiết. Sự vận hành của những ngõ vào này bị giới hạn trừ khi ở mức 2 theo tiêu chuân EN54-2. Kí hiệu và chức năng của những ngõ này như sau: