Tin tức

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy Hochiki

 09/06/2018
THAO TÁC CHÍNH KHI SỬ DỤNG TRUNG TÂM BÁO CHÁY HOCHIKI: Hệ thống báo cháy (HTBC) gồm nhiều khu vực. Mỗi khu vực tương ứng với một Zone của Trung tâm báo cháy. Tên của khu vực được ghi trên mặt Tủ báo cháy. Khi có cháy hoặc có sự cố ở khu vực nào, đèn của khu vực đó sẽ sáng.

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy GST

 09/06/2018
THAO TÁC CHÍNH KHI SỬ DỤNG: Hệ thống báo cháy (HTBC) gồm nhiều khu vực. Mỗi khu vực tương đương với một Zone của Trung tâm báo cháy. Tên của khu vực được ghi trên mặt tủ báo. Khi có cháy hoặc có sự cố ở khu vực nào, đèn của khu vực đó sẽ sáng

Phần mềm lập trình báo cháy

 09/06/2018
Download Catalogue phần mềm lập trình Hochiki, GST, Horing, tài liệu báo cháy Hochiki địa chỉ , tài liệu tủ báo cháy Horing địa chỉ, tài liệu báo cháy GST địa chỉ, tài liệu báo Nohmi địa chỉ… Phần mềm lập trình báo cháy Vui lòng liên hệ Minh Phát được hỗ trợ, là đơn vị cung cấp giải pháp Thiết bị báo cháy hàng đầu Việt Nam

Hướng dẫn lắp đặt báo cháy Horing địa chỉ

 06/06/2018
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy Horing địa chỉ. Download Catalogue tài liệu báo cháy Horing địa chỉ , tài liệu tủ báo cháy Horing địa chỉ, Đầu báo khói Horing địa chỉ, Đầu báo nhiệt Horing địa chỉ

Hướng dẫn lắp đặt báo cháy Horing

 06/06/2018
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy Horing thường. Download Catalogue tài liệu báo cháy Horing thường , tài liệu tủ báo cháy Horing thương, Đầu báo khói Horing thường, Đầu báo nhiệt Horing thường

Hướng dẫn lắp đặt báo cháy Unipos

 06/06/2018
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy Unipos. Download Catalogue tài liệu báo cháy Unipos , tài liệu tủ báo cháy Unipos, Đầu báo khói Unipos, Đầu báo nhiệt Unipos

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt GST thường

 06/06/2018
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy GST thường. Download Catalogue tài liệu báo cháy GST thường , tài liệu tủ báo cháy GST thương, Đầu báo khói GST thường, Đầu báo nhiệt GST thường

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt GST địa chỉ

 06/06/2018
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy GST địa chỉ. Download Catalogue tài liệu báo cháy GST địa chỉ , tài liệu tủ báo cháy GST địa chỉ, Đầu báo khói GST địa chỉ, Đầu báo nhiệt GST địa chỉ

Tài liệu hướng dẫn báo cháy Hochiki địa chỉ

 06/06/2018
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy Hochiki địa chỉ. Download Catalogue tài liệu báo cháy hochiki địa chỉ, FN-2127, FN-4127, Đầu báo khói Hochiki địa chỉ, Đầu báo nhiệt Hochiki địa chỉ

Tài liệu hướng dẫn báo cháy Hochiki thường

 06/06/2018
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy Hochiki thường. Download Catalogue tài liệu báo cháy hochiki , FN-2127, FN-4127, Đầu báo khói Hochiki, Đầu báo nhiệt Hochiki