Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy Hochiki

Lượt xem: 1 views | 09/06/2018 10:36:57 CH

THAO TÁC CHÍNH KHI SỬ DỤNG

TRUNG TÂM BÁO CHÁY HOCHIKI

 

Hệ thống báo cháy (HTBC) gồm nhiều khu vực. Mỗi khu vực tương ứng với một Zone của Trung tâm báo cháy. Tên của khu vực được ghi trên mặt Tủ báo cháy. Khi có cháy hoặc có sự cố ở khu vực nào, đèn của khu vực đó sẽ sáng.

 1. THAO TÁC KHI CÓ CHÁY:

Khi có cháy Hệ thống báo cháy thực hiện như sau:

 • Đèn Zone tương ứng với khu vực có cháy: Sáng.
 • Còi chính bên trong tủ báo cháy và đổ chuông khu vực kêu.
 1. Quan sát đèn trên tủ báo cháy đẻ xác định chính xác khu vực có cháy.
 2. Khẩn trương tới khu vực có báo động để xác định rõ vị trí cháy.
 3. Báo CS PCCC (số: 114) và thực hiện chữa cháy bằng phương tiện chữa cháy tại chỗ.
 1. THAO TÁC SAU KHI CHỮA CHÁY:

Sau khi chắc chắn công tác chữa cháy đã hoàn tất, tiến hành khôi phục (RESET) HTBC trở về điều kiện hoạt động bình thường.

Nếu báo cháy bằng nút nhấn bằng tay, thì phải Reset nút báo cháy trước khi Reset trung tâm báo cháy. Nếu Reset Trung tâm báo cháy trước khi Reset nút báo cháy, TTBC sẽ tiếp tục báo động trở lại.

 • Nhấn nút “Fire  Reset”  để khôi phục (Reset) hệ thống.
 • Sau khi đã RESET xong, phải chắc chắn hệ thống trở về trạng thái hoạt động bình thường:
 • Đèn báo nguồn điện xoay chiều A.C. ON sáng
 • Các đèn khác tắt.
 1. THAO TÁC KHI BÁO SỰ CỐ:
 • Tham khảo tài liệu kèm theo TTBC để biết cách phân biệt sự cố.
 • Đề ngh thông báo vi đơn v lp đt ti kim tra, sa cha khi h thng xy ra s c.
 1. Tắt còi báo động chính và chuông: (còi gắn bên trong tủ báo cháy)
 • Khi còi báo động chính kêu.
 • Nếu nhấn vào công tắc “Silence Mian alarm”, còi báo động tại tủ trung tâm tắt.
 • Còi báo động sẽ kêu lại nếu TTBC nhận được tín hiệu báo cháy khác.
 1. Tắt tiếng chuông/còi báo cháy:
 • Nếu công tắc “Temporary silence Local Sounder” bị nhấn, tất cả chuông báo cháy bị tắt.

Tài liệu hướng dẫn: Hệ thống báo cháy